Zutphen

Afscheid voorzitter Gerry Haverkamp

Op 14 oktober nam Gerry Haverkamp, na heel veel jaren, afscheid als voorzitter van ons bestuur. Zij werd toegesproken door medebestuurslid Gerard Achterstaat en bedankt voor al haar inspanningen voor onze afdeling. Hans Lubbers, secretaris van de landelijke ledenraad, reikte Gerry een oorkonde en erepenning uit voor al haar verdiensten voor Groei & Bloei.