Zutphen

Annuleringsregeling een- en meerdaagse tuinreizen

• Eendaagse
De deelname aan een eendaagse reis van Groei & Bloei afdeling Zutphen is altijd voor eigen rekening en risico. Voor het annuleren van deelname geldt het volgende: het bestuur gaat altijd uit van de integriteit van de leden. In de praktijk houdt dit in dat we erop vertrouwen dat u zich niet lichtzinnig opgeeft voor een excursie, maar pas na serieuze overweging en dat u alleen annuleert bij ziekte en/of andere dwingende omstandigheden. In die situaties wordt de vooraf betaalde reissom terugbetaald.

• Meerdaagse
De deelname aan een meerdaagse reis van Groei & Bloei afdeling Deventer is ook altijd voor eigen rekening en risico. Voor de meerdaagse reizen gaat de organisatie na de uiterste inschrijfdatum dusdanige verplichtingen aan, dat annulering vanaf dat moment geheel voor eigen risico van de deelnemer is. Wij adviseren u dringend om gelijktijdig met de opgave/betaling een al dan niet doorlopende (reis- enannuleringsverzekering af te sluiten. Alleen in het geval van een wachtlijst, kunnen wij een eventuele annulering zonder tussenkomst van de verzekering afhandelen. Als een deelnemer voor een geldige claim bij de verzekeraar een verklaring van het bestuur nodig heeft, dan wordt deze kosteloos verstrekt.