Zutphen

Actueel 20 maart 2022

Hallo beste leden

Zoals al eerder aangekondigd in de Tuinpost, viert Groei en Bloei dit jaar haar 150-jarig bestaan. Om dit met alle afdelingen te vieren, zal Groei en Bloei ons het komende jaar regelmatig verrassen met leuke aanbiedingen en presentjes.

Zo kregen wij als afdeling onlangs het bericht dat er gratis 2 zeer interessante digitale lezingen te volgen zullen zijn. En wel van 2 “grote” namen in de tuinwereld, nl. Cor van Gelderen en Harry Pierik.

Deze mannen verzorgen beide een interessante lezing:

  • Cor van Gelderen, kweker en ontwerper zal ons op 28 maart inspireren met een lezing over “bomen voor een kleine tuin”
  •  Harry Pierik geeft op 4 april zijn visie op “vormgeven in het groen”

Beide lezingen zijn gratis bij te wonen via deze link: https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
Klik op de betreffende avond om half 8 op de betreffende link en u kunt genieten van deze twee groenexperts. Na afloop is er uiteraard gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Deze informatie is ook terug te vinden op onze website: www.zutphen.groei.nl

 

Verder vragen we nogmaals uw aandacht voor het volgende:

Op vrijdag 17 juni zal er, zoals al eerder vermeld, een tuinreis van de afdeling Zutphen plaatsvinden, naar de kop van Noord-Drenthe en Groningen.

Daarvoor heeft zich al een flink aantal enthousiaste leden aangemeld. Dat vinden we fijn. Het belooft een gezellige dag te worden, met bezoeken aan 3 prachtige tuinen en een kweker. Bovendien versterkt zo’n dag de onderlinge band tussen leden, en dat is ook niet onbelangrijk.

Maar…. de bus is nog niet vol!!

Daarom willen we u vragen om de informatie op de website nog eens goed te lezen en u alsnog aan te melden….. heel eenvoudig, even uw naam, adres en email invullen, een druk op de knop, en u bent aangemeld, en krijgt daarvan een bevestiging per mail. Betalingsinstructies komen later. (website… www.zutphen.groei.nl  …zie onder activiteiten, excursies, heel eenvoudig)

Op zaterdag 9 april is er de actie: “Tegel eruit, plantje erin” Samen met Welkoop, Zutphen Energie en de Gemeente Zutphen staan we bij de Welkoop op het Polplein in Zutphen om deze actiedag in te vullen.
Naast onze inmiddels bekende tegelruil-actie is er nu ook informatie te verkrijgen over loskoppeling van hemelwater, zodat het ten goede kan komen aan de tuin, en bij de Gemeente Zutphen is informatie te verkrijgen over subsidieregelingen. De Welkoop zal op deze dag kortingen aanbieden op aanschaf van een regenton. Fijn als u komt, nog fijner als u kennissen en buren aan kunt moedigen om ook eens te komen en geïnformeerd te worden.

Op donderdag 21 april is er onze jaarlijkse ledenvergadering, vanaf 19.30 uur in het Hart in Eefde.

Daarna zullen Saskia Bender en Peter Steerneman van Energie Zutphen een presentatie houden over regenwaterafkoppeling en biodiversiteit in de tuin. Waar Peter het technische gedeelte zal uitleggen (eenvoudige manieren van afkoppelen en wat uitgebreidere mogelijkheden, en wat is daarvoor nodig) zal Saskia ingaan op de groenvoorziening in de tuin: welke planten zijn geschikt als je een waterreservoir in je tuin wilt aanleggen, wat is nodig voor een goede biodiversiteit. U krijgt ruimschoots de gelegenheid aan beiden uw vragen te stellen.

Van harte welkom op deze avond, die we gaan afsluiten met een praatje en een glaasje.

En dan op zaterdag 23 april onze plantenruilbeurs die ieder voor- en najaar gehouden wordt. Plaats: op het plein voor “Het Hart” in Eefde.

Zeker in deze periode van mooi weer hebben velen waarschijnlijk al eens een rondje door de tuin gemaakt om te kijken wat er dit jaar anders kan, weg moet, gekliefd moet/kan worden, zodat er ruimte komt voor iets anders. Op 23 april kunt u planten en stekken meenemen en anderen blij maken, terwijl u daarna zelf misschien ook blij naar huis gaat met bijvoorbeeld dat ene plantje dat u al zo lang eens wilde hebben.

Om half 10 kunt u planten en stekken inbrengen en leuk uitstallen, zodat we om 10.00 uur met het ruilen kunnen beginnen. Een kop koffie of thee daarbij verhoogt de gezelligheid. Om uiterlijk 12.00 uur sluiten we af.

En tot slot:

Houdt u ook onze website in de gaten voor andere tuinreizen in mei, juni, juli, augustus en september?

Daarover later meer in de Tuinpost of een Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur.