Zutphen

Actueel - 11 januari 2022

Beste leden,

Allereerst wensen we u als bestuur van Groei en Bloei Zutphen e.o. nog het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Laten we hopen dat dit nieuwe jaar ons betere vooruitzichten zal bieden dan het afgelopen jaar, waarin zoveel mooie plannen niet uitgevoerd konden worden. Corona is nog steeds onder ons en zal dat voorlopig blijven.

We zullen waarschijnlijk moeten leren leven met dit gegeven en ons ernaar gedragen wat betreft het plannen maken. In 2021 hebben we in september nog een prachtige lezing van Brian Kabbes kunnen bijwonen en in oktober was er de algemene ledenvergadering , waarna we op een gezellige en feestelijke manier afscheid hebben kunnen nemen van onze voorzitter Gerry Haverkamp en ons bestuurslid Marja van Laar. Gelukkig dat deze belangrijke avond door kon gaan, want in november moest onze geplande lezing door Hans Ringers als gevolg van de coronamaatregelen gecanceld worden.

En zo is het ook met de komende lezing op 20 januari, waar Lambert Sijens ons over de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen zou gaan vertellen. Ook deze lezing gaat helaas niet door, maar evenals met Hans Ringers proberen we met Lambert in de nabije toekomst nog een lezing te plannen. Over de lezing van februari door Hennie v.d. Wildt nemen we nu nog geen besluit. Wie weet zijn we dan over de besmettingspiek heen en kunnen de maatregelen tegen die tijd alweer wat versoepeld worden. We blijven hoopvol!

In de buitenlucht hebben we elkaar in het afgelopen jaar gelukkig wél kunnen ontmoeten. (De open- tuinendag met mooie fietstocht, kleinschalige avondexcursies naar tuinen in de buurt, de plantenruilbeurs, bijeenkomst van de zaai-en stekgroep). We kijken uit naar het komende voorjaar waarin wij dat hopelijk weer fijn kunnen oppakken.

Zo heeft de reiscommissie van de afdeling Deventer, onder de bezielende leiding van Ton Blokvoort, weer een prachtig excursieprogramma voor dit nieuwe jaar in elkaar gezet. Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei:
Twee dagen België met o.a. een bezoek aan de beroemde tuinbeurs Beervelde.

Vrijdag 10 juni:
Kop Drenthe/Groningen, 3 tuinen en kwekerij Arjan Schepers.

Donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juli:
Driedaagse reis Zuid-Holland.

Zaterdag 13 augustus:
Dagexcursie arboretum Arcadië in Gasselte, kwekerij Jacobs in Vriescheloo en Exotenweekend Tuingoed Folz in Meeden.

Vrijdag 26 augustus:
Dagexcursie Floriade

Zaterdag 24 september:
De bloemschikhappening Fleuramour in Alden Biesen

Dit alles in het voorjaar en de zomer, een periode waarin naar we hopen weer wat meer mogelijk is. In de eerstvolgende Tuinpost komen we hierop uitgebreider terug, maar u kunt de data vast in de agenda noteren.

In 2021 heeft de afdeling Lochem helaas moeten besluiten tot opheffing. Als gevolg daarvan zijn de leden van Lochem aan onze afdeling toegevoegd. We hebben de betreffende leden per mail, per post of telefonisch benaderd en van harte welkom geheten bij onze afdeling. Hopelijk zullen zij zich snel bij ons thuis voelen en de weg naar 'het Hart' in Eefde weten te vinden. We hopen elkaar te vinden in onze activiteiten, die zich nu ook richting Lochem zullen kunnen uitbreiden. Heeft u suggesties voor bijv. mooie tuinen die rondom Lochem, Laren, Harfsen te bezichtigen zijn, laat het ons weten. Het bestuur denkt na over mogelijkheden om de twee afdelingen zo soepel mogelijk samen te voegen en komt graag in contact met enthousiaste Lochemleden die met ons mee willen denken.

Ook de bloemschikcursussen zijn als gevolg van de coronamaatregelen helaas eerder gestopt dan gepland. De cursisten zullen nog door Marja van Laar benaderd worden, maar er ligt een plan om in het voorjaar de les van december in te halen en bij die gelegenheid samen te kijken hoe de cursussen een verder vervolg zullen kunnen krijgen.

Misschien is het u opgevallen dat er een iets ander logo boven de nieuwsbrief staat: Groei en Bloei viert in 2022 een jubileum: 150 jaar. Dit zal op landelijk niveau op diverse manieren aan ons kenbaar gemaakt worden in de vorm van acties, aanbiedingen etc.

We houden u natuurlijk op de hoogte, maar misschien is het ook een aanrader om regelmatig op de landelijke site van Groei en Bloei te kijken: www.groei.nl.

Ook onze eigen website biedt veel leuke tuininformatie: www.zutphen.groei.nl

 

Hopend op goede vooruitzichten,

Namens het bestuur,

Renske Mooibroek.